Nowości  Balony  Sterowce    
 


Aerostaty.pl > Balony meteorologiczne

Balony meteorologiczne

Balony meteorologiczne to bezzałogowe, małe balony (najczęściej o średnicy 1-2 m) służące do pomiaru warunków atmosferycznych i pogodowych.


Balon meteorologiczny (grafika: NASA)

Balony meteorologiczne wynoszą najczęściej w atmosferę podczepioną pod nim radiosondą.

Radiosonda to zasobnik zawierający automatyczne przyrządy rejestrujące takie parametry jak:

  • kierunek wiatrów
  • prędkość wiatrów
  • temperatura
  • ciśnienie
  • wilgotność

Dane te są rejestrowane dla różnych wysokości i warstw atmosfery ziemskiej w miarę coraz wyższego wzlatywania balonu. Rejestrowane dane przesyłane są na ziemię przez nadajnik radiowy za pomocą fal radiowych.

Balony meteorologiczne osiągać mogą znaczne wysokości. Wzlatywać mogą na wysokość nawet ok. 40 km nad powierzchnię ziemi, czyli w stratosferę.

W wyniku wzrastającej z osiąganą wysokością różnicy gazów (nośnego w powłoce balonu i atmosferycznego na zewnątrz) wzlatujący w górę balon meteorologiczny staje się coraz większy, aż pęka powłoka. Maksymalny pułap zależy od gęstości ścianki balona meteorologicznego oraz jego średnicy. Resztki balonu opadają na ziemię, zaś radiosonda najczęściej opada na ziemią na spadochronie.

Na świecie znajduje się około 800 miejsc z których wypuszcza się regularnie balony meteorologiczne. Starty odbywają się 2 razy dziennie - na 45 minut przed godzinami 00.00 i 12.00 czasu uniwersalnego UTC. Kraje uczestniczące w lotach udostępniają sobie dane pogodowe pozyskane z wypuszczonych tak balonów meteorologicznych.

Typowy lot radiosondy trwa od 60 do 90 minut.

Obecnie balony meteorologiczne wykonywane są z powłok gumowych (kauczuk) i syntetycznych. Wcześniej wykonywane były z tkanin. Jako gaz nośny używa się wodór (mimo jego palności) lub hel.

Niektórzy producenci balonów meteorologicznych:

Aerostaty.pl na serwisach społecznościowych: