Nowości  Balony  Sterowce    
 


Aerostaty.pl > Wodór

Wodór

Wodór to lżejszy od powietrza gaz, który używany jest aerostatach (balonach i sterowcach) jako gaz nośny.

Wodór jako gaz nośny

Gaz nośny Ciężar właściwy (kg/m3) Siła nośna (kg/m3)
Wodór czysty 0,089 1,12
Wodór techniczny ok. 0,15 1,05
Siła nośna przy ciśnieniu 760 mm słupa rtęci i przy temp. 00 C

Wodór jest gazem planym, zaś przy połączeniu z powietrzem w odpowiednim stosunku tworzy mieszaninę wybuchową. Ze względu na ten fakt obecnie wodór jako gaz nośny dla balonów lub sterowców używany jest sporadycznie.

Aerostaty.pl na serwisach społecznościowych: