Nowości  Balony  Sterowce    
 


Aerostaty.pl > Pierwszy polski uniwersytet z balonem

2016-12-01 Pierwszy polski uniwersytet z balonem

Uniwersytet Śląski zakupi balon na ogrzane powietrze do monitoringu atmosfery.

Na Uniwersytetecie Śląskim zostanie utoworzona międzywydziałowa jednostka organizacyjna pod nazwą Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA). Powstanie ona ramach projektu badawczego, którego celem jest utworzenie unikatowego i zarazem pierwszego w Polsce układu laboratoriów:

  • Napowietrzne Mobilne Laboratorium (NML) wyposażone w aparaturę pomiarową zainstalowaną w koszu balonu na ogrzane powietrze,
  • stacjonarne laboratoria wyposażonych w Aparaturę do Badań Zanieczyszczeń Atmosfery (ABZA) będących częścią Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) i stanowiących zarazem specjalistyczne pracownie badawcze uczelni.

W projekcie brać będą studenci i naukowcy z trzech wydziałów:

  • Wydziału Nauk o Ziemi,
  • Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
  • Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Przedsięwzięcie umożliwia realizację kształcenia w zakresie z wykorzystaniem nowoczesnych metod.

Balon na ogrzane powietrze zostanie wyposażony w aparaturę pomiarową do monitoringu stanu środowiska. Jako mobilne laboratorium badać będzie jakość powietrza, źródła zanieczyszczeń oraz kierunki ich przemieszczania się.

Istniejące stacjonarne laboratoria Uniwersytetu Śląskiego doposażone zostaną w nową aparaturę ABZA. Jednym z celów tych laboratoriów będzie dalsza analiza prób pobranych z pokładu balonu.

W przyszłości planowany jest zakup samochodu terenowego służący do transportu balonu. Stanowić on ma jednocześnie wyposażone w aparaturę laboratorium badawcze, które w czasie rzeczywistym będzie współpracowało z urządzeniami na pokładzie balonu.

Balon dla Uniwersytetu Śląskiego wykonuje wyłoniona w przetargu firma z Wielkiej Brytanii. Obecnie przechodzi on kolejne etapy odbioru technicznego wymagane dla każdego statku powietrznego.

Nadzór nad działalnością nowej jednostki sprawować będzie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Aerostaty.pl na serwisach społecznościowych: